Reglement SNZ 2016-2017

Gedurende het seizoen 2016-2017 gelden voor de zaalvoetbalcompetitie van de Stichting Nieuw-Lekkerlandse Zaalvoetbal de volgende regels en procedures:

1. Deelname op eigen risico:

1.1   Iedere speler neemt deel aan de competitie op eigen risico. SNZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letselschade of schade aan bezittingen.

1.2   De verantwoordelijkheid bij het veroorzaken van schade aan bezittingen van de sporthal ligt bij de speler zelf, schade kan derhalve niet worden verhaald op de SNZ.

2. Inschrijving team

2.1   Inschrijving geschiedt middels het inschrijfformulier. Deze dient compleet te worden ingevuld en ingeleverd te worden via de mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Indien er zaken ontbreken op het inschrijfformulier is de inschrijving ongeldig.

2.2   Een team bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 ingeschreven spelers.

2.3   Na inlevering van het inschrijfformulier bestaat er tot een week voor het begin van de competitie nog de mogelijkheid spelers toe te voegen, mits het maximum van 15 ingeschreven spelers hierdoor niet wordt overtreden.

2.4   Tijdens de competitie is overschrijving naar een ander team niet toegestaan. Dit is alleen mogelijk na afloop van de competitie.

2.5   Met de inschrijving dient dit reglement te worden ondertekend, welke bij de inschrijving wordt bijgevoegd.

3. Contributie

3.1   De hoogte van de contributie wordt uiterlijk 1 september 2016 bekendgemaakt middels een factuur die wordt verstuurd naar de contactpersoon van het team.

3.2   Het voldoen van de contributie is alleen mogelijk door middel van een overboeking op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

3.3   Het contributiegeld dient uiterlijk voor de eerste speelronde te zijn overgemaakt. Indien hieraan niet is voldaan kan het team niet deelnemen aan de competitie.

3.4   Het team kan vervolgens pas deelnemen een week nadat het contributiegeld alsnog is betaald met een verhoging van 10%. Eventueel gespeelde wedstrijden gelden echter als een 5-0 reglementair verlies.

4. Competitie

4.1   De teams spelen gedurende het seizoen tweemaal tegen elkaar. Elke overwinning is goed voor 3 punten, elk gelijkspel wordt beloond met één punt en een verloren partij levert geen punten op.

4.2   Het team dat na afloop van de wedstrijden de meeste punten heeft, is kampioen.

4.3   Als meerdere teams aan het einde van het seizoen met hetzelfde aantal punten bovenaan staan, beslist het doelsaldo wie er kampioen wordt. Indien het doelsaldo tevens gelijk is, wordt gekeken naar het onderlinge resultaat. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt besloten tot een beslissende wedstrijd.

5. Wedstrijdschema

5.1   Het wedstrijdschema dat voor aanvang van de competitie bekend wordt gemaakt is bindend. Het verzetten van een wedstrijd is niet mogelijk. Enkel kan bij zeer hoge uitzondering hiervan worden afgeweken.

5.2   Indien een team de wedstrijd niet kan spelen dient de contactpersoon van het team maximaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd bij de competitieleider aan te geven dat spelen niet mogelijk is. Het team verliest hierdoor reglementair met 5-0.

5.3   Indien niet van tevoren wordt gemeld dat het team niet kan aantreden en het team komt niet opdagen kan de competitieleiding besluiten tot het uitdelen van een boete van € 50,-

5.4   Wanneer beide teams aangeven niet te kunnen spelen resulteert dit in een 0-0 uitslag, echter worden aan beide teams geen punten toegekend.

6. Opstellingen

6.1   Elk team mag tijdens de wedstrijden enkel gebruik maken van spelers die zij aan het begin van het seizoen hebben ingeschreven. Als blijkt dat er een speler heeft meegedaan die niet op de spelerslijst voorkomt levert dit een 5-0 nederlaag en een boete van € 50,- op.

6.2   Wanneer een team te weinig spelers heeft is het met ingang van dit seizoen NIET meer toegestaan met 4 spelers aan te treden (1 keeper, 3 veldspelers). Dit om competitievervalsing tegen te gaan.

7. Wedstrijdreglement

7.1   Elke wedstrijd duurt tweemaal 20 minuten waarbij er na 20 minuten van helft wordt gewisseld.

7.2   Alle teamleden voetballen in hetzelfde tenue. Als de tenues moeilijk te onderscheiden zijn van die van de tegenpartij dan dient het uitspelende team hesjes (van de SNZ) te dragen.

7.3   Spelen in een lange broek is niet toegestaan, uitgezonderd de keeper. Indien kledingregels niet worden nageleefd is de scheidsrechter bevoegd de speler deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

7.4   Tijdens de wedstrijden mogen enkel spelers en bestuurders van de SNZ de zaal betreden. Toeschouwers en spelers die niet hoeven te spelen nemen plaats op de tribune.

7.5   Bij de wedstrijden zijn de regels van toepassing zoals deze door de scheidsrechterscommissie zijn opgesteld.

7.6   Bij 3 gele kaarten zal een speler worden geschorst voor 1 wedstrijd. Na de eerste 3 kaarten, levert iedere extra kaart een schorsing op.

7.7   Bij een rode kaart is een speler automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd.

7.8   De scheidsrechterscommissie behoudt ten alle tijde het recht om schorsingen te seponeren, in samenwerking met de scheidsrechter van dienst.

8. Scheidsrechters

8.1   De wedstrijden worden geleid door een professionele scheidsrechter van de KNZB. Hij of zij wordt hierbij geassisteerd door een grensrechter van de zaaldienst, die is gepositioneerd aan de overzijde van het speelveld.

9. Team of speler uit competitie

9.1   Een speler kan voor onbepaalde tijd geschorst worden bij wangedrag of vloeken.

9.2   Een team of speler kan uit de competitie worden gezet wanneer:            

a.    het team hier zelf toe besluit.              
b.   het bestuur hiertoe besluit bij bijvoorbeeld ernstige nalatigheid, misdragingen jegens andere

spelers of scheidsrechters, het niet betalen van de contributie of boetes, herhaaldelijke nalatigheid bij het uitvoeren van de zaaldienst.

9.3    Stapt een team zelf uit de competitie of wordt men uit de competitie gehaald, dan gelden de volgende regels:

a.    Gebeurt dit tijdens de eerste helft van de competitie dan worden deze wedstrijden als niet gespeeld beschouwd.

b.   Gebeurt dit tijdens de tweede helft van de competitie dan worden alle nog te spelen wedstrijden omgezet in een reglementaire 5-0 overwinning voor de tegenstander. De resultaten van de vorige wedstrijden blijven wel geldig.

10. Zaaldienst

10.1 Elk team heeft gedurende het seizoen enkele malen zaaldienst, volgens het rooster dat bij aanvang van de competitie bekend wordt gemaakt.

10.2 De zaaldienst is uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig om de speelzaal gereed te maken. Na afloop dragen zij verantwoordelijkheid dat de speelzaal en kleedkamers in nette staat weer worden achtergelaten.

10.3 Gedurende de speelavond nemen minimaal 2 spelers van het team plaats achter de wedstrijdtafel. Zij bedienen het scorebord en vullen het wedstrijdformulier correct en duidelijk in. Na afloop van de speelavond draagt de zaaldienst de verantwoordelijkheid dat het spelformulier bij de competitieleider terecht komt.

10.4 Tijdens elke wedstrijd fungeert een speler van de zaaldienst als grensrechter/vlagger aan de overzijde van het speelveld.

10.5 Indien de zaaldienst nalatig is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, kan het bestuur besluiten tot een boete van € 50,-. Bij herhaaldelijke nalatigheid kan besloten worden tot uitsluiting van deelname aan de competitie.

11. Wijziging reglement

11.1 Het bestuur behoudt de mogelijkheid het reglement gedurende het seizoen te mogen wijzigen

 

         indien dit het verloop en organisatie van de competitie ten goede komt.